Informacja o dniu wolnym w dniu 7 stycznia

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem A-0220-55/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Białymstoku dzień 7 stycznia 2022 roku (piątek) ustalony został dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 roku (sobota).