Informacja o dniu wolnym w dniu 24 grudnia

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem A-0220-6/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Białymstoku dzień 24 grudnia 2021 roku (piątek) ustalony został dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 roku (sobota).