Informacja o dniu wolnym w dniu 12 listopada

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem A-0220-6/21 Prezesa i Dyrektora
Sądu Okręgowego w Białymstoku dzień 12 listopada 2021 roku (piątek) ustalony został dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 20 listopada 2021 roku (sobota).

Jednocześnie ustalono godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Białymstoku

w dniu 20 listopada 2021 roku (sobota) od 7:30 do 15:30, zaś godziny przyjęć interesantów
od 8.00 do 15.00.