4 czerwca 2021 roku ustalony został dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, 

iż zgodnie z Zarządzeniem A-0220-6/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Białymstoku dzień 4 czerwca 2021 roku (piątek) ustalony został dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 12 czerwca 2021 roku (sobota).
Jednocześnie ustalono godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 12 czerwca 2021 roku (sobota) od 7:30 do 15:30, zaś godziny przyjęć interesantów od 8.00 do 15.00.