Zarządzenie A-0220-97-20 Prezesa i Dyrektora SO w Białymstoku z dnia 12.10.2020 r. tekst jednolity z 27.05.2021 r.