24 grudnia 2020 roku (czwartek) ustalony został dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, iż Zarządzeniem Nr  A- 0220-4/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2020 r.

 dzień 24 grudnia 2020 roku (czwartek)  ustalony został dniem wolnym od pracy  za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 roku (sobota).