Informacja dla zainteresowanych objęciem funkcji Biegłego Sądowego.