Zarządzenie Nr A-0220-73/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2020 roku