Zarządzenie Nr A-0220-62/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 18 maja 2020 roku