Zarządzenie A-0220-54-20 prezesa SO w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie przeciwdziałania COVID-19