Zarządzenie A-0220-29-20 Prezesa SO z dnia 30 marca 2020 roku