Zarządzenie Prezesa w sprawie przeciwdziałania COVID-19