Informacja o godzinach urzędowania w dniu 31 grudnia 2019 roku

Uprzejmie informujemy, iż Zarządzeniem A-0220-72/19 

Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 31 grudnia 2019 roku ustalono godziny urzędowania kasy sądowej oraz biura podawczego Sądu Okręgowego w Białymstoku od 8.00 do 11.00.