Wykaz sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Referat Wizytacyjny

 1. Przemysław Grzegorz Wasilewski – Prezes
 2. Katarzyna Topczewska – Wiceprezes, Wizytator ds. Cywilnych
 3. Elżbieta Siergiej – Wizytator ds. Rodzinnych i Nieletnich
 4. Jolanta Fedorowicz – Wizytator ds. Cywilnych
 5. Ilona Agata Simonowicz – Wizytator ds. Karnych
 6. Mirosław Józef Trzaska – Wizytator ds. Egzekucyjnych i Wieczystoksięgowych
 7. Irena Cywoniuk – Wizytator ds. Gospodarczych
 8. Sławomir Wołosik – Wizytator ds. Karnych

I Wydział Cywilny

 1. Mirosław Kazimierz Konieczka – Przewodniczący Wydziału
 2. Małgorzata Danuta Korol – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Bożena Murawska-Kołota (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości)
 4. Bogusława Zieleniewska-Masłowska
 5. Grażyna Maria Korzeniowska-Czapka
 6. Elżbieta Małgorzata Kudrycka-Jarosz
 7. Joanna Dorota Toczydłowska – Koordynator ds. mediacji, Pełnomocnik ds. wdrożeń systemów informatycznych
 8. Krzysztof Marek Kruk
 9. Karolina Szerel
 10. Krzysztof Adam Prutis (SSR w Bielsku Podlaskim del. do SO w Białymstoku od 01.03.2017 r. do 31.08.2017 r.)

II Wydział Cywilny Odwoławczy

 1. Renata Anna Tabor – Przewodnicząca Wydziału
 2. Barbara Puchalska – Zastępca Przewodniczącej Wydziału
 3. Bogdan Ryszard Łaszkiewicz
 4. Urszula Grażyna Wynimko
 5. Grażyna Wołosowicz
 6. Bożena Sztomber
 7. Jolanta Klimowicz-Popławska
 8. Piotr Kozłowski (SSR w Białymstoku del. do SO w Białymstoku)

III Wydział Karny

 1. Marzenna Jolanta Roleder – Przewodnicząca Wydziału
 2. Izabela Marzanna Komarzewska – Zastępca Przewodniczącej Wydziału
 3. Beata Brysiewicz
 4. Anna Wiesława Hordyńska
 5. Szczęsny Tomasz Szymański
 6. Wiesław Żywolewski – Rzecznik Prasowy
 7. Mariusz Tomasz Kurowski
 8. Sławomir Cilulko

IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

 1. Mariusz Andrzej Pankowiec – Przewodniczący Wydziału
 2. Marek Zaniewski – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Grażyna Urszula Zawadzka-Lotko

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 1. Stanisław Stankiewicz – Przewodniczący Wydziału
 2. Elżbieta Krupińska – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Wiesława Kruczkowska
 4. Marzanna Rogowska
 5. Elżbieta Rosłoń – Kierownik Szkolenia
 6. Jarosław Włodzimierz Pawlik

VII Wydział Gospodarczy

 1. Julita Jadwiga Uryga – Przewodnicząca Wydziału
 2. Leszek Ciulkin – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Karol Jaszkowski (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości)
 4. Maciej Andrzej Głos
 5. Jacek Malinowski
 6. Alicja Iwona Dubij
 7. Beata Gnatowska (SSR w Białymstoku del. do SO w Białymstoku)

VIII Wydział Karny Odwoławczy

 1. Marek Wasiluk – Wiceprezes, Przewodniczący Wydziału
 2. Marzanna Chojnowska – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Irena Rybska (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości)
 4. Dariusz Orłowski
 5. Dorota Niewińska
 6. Krzysztof Kamiński
 7. Wiesław Józef Oksiuta – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
 8. Dariusz Sławomir Niezabitowski
 9. Dariusz Gąsowski
 10. Ryszard Andrzej Milewski