Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego – SSO Wiesław Józef Oksiuta

Telefon: 85 7459 231
Pokój: B214

Do zakresu działania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego należy:

  1. prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz wszczynanie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów sądów rejonowych z obszaru właściwości okręgu,
  2. występowanie przed sądami dyscyplinarnymi, do których został złożony wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej.