Petycja wielokrotna o udostępnienie materiałów informacyjnych (wyroków TSUE, uchwał SN) sędziom Sądu Apelacyjnego, Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Białymstoku od dnia 5 października 2018 r., jako petycji wielokrotnej.

Ogłasza się 2-miesięczny okres oczekiwania na dalsze petycje od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia na stronie internetowej tj. do dnia 11 grudnia 2018 r.;

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

Załączniki:

Pobierz plik (Treść petycji.pdf)Treść petycji  (rozmiar: 3553 KiB)