Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

W 2017 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku nie wpłynęła żadna petycja.