Aktualności

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Sąd Okręgowy w Białymstoku zgodnie z § 35 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. nr 114, poz. 761) informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania lub dokonania darowizny zbędnego składnika rzeczowego w postaci kiosku oszklonego znajdującego się w holu przy wejściu głównym do budynku Sądu Okręgowego. Nieodpłatne przekazanie lub darowizna może nastąpić jedynie na wniosek podmiotów wymienionych w § 38 i § 39 w/w Rozporządzenia.

Czytaj więcej...

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 24 lutego – 1 marca 2014 roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Czytaj więcej...

Tydzień Mediacji 2013 r.

W ramach Tygodnia Mediacji w dniach 14–18 października 2013 roku odbywać się będą dyżury mediatorów:

Czytaj więcej...

Odeszła od nas Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku w stanie spoczynku Pani Wanda Lebiedzińska

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, iż w dniu 14 lipca 2013 roku odeszła od nas Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku w stanie spoczynku Pani Wanda Lebiedzińska. Rodzinie zmarłej składamy najszczersze kondolencje.