Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urzadzeń wielofuncyjnych

Nr postępowania: ZP-361-1/17

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych.

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający typ sprzętu, jakim dysponuje Zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta sprzętu oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy zrealizować w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia