Wykonanie przebudowy ścianek działowych z cegły dziurawki na systemowe ścianki w technologii lekkiego szkieletu, z poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-1/15/OI

Przedmiot postępowania:

  • Wykonanie przebudowy ścianek działowych z cegły dziurawki na systemowe ścianki w technologii lekkiego szkieletu, z poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2015-03-05 godz. 15:30

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych nie objętych zawartą pomiędzy stronami umowy, obejmującą zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku, polegających na przebudowie ścianek działowych z cegły dziurawki na systemowe ścianki w technologii lekkiego szkieletu, z poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy zrealizować do dnia 30.04.2015 r.