Ochrona obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-1/14/G

Przedmiot postępowania:

  • Ochrona obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • 2013-01-27 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2013-01-27 godz. 10:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów (osób i mienia) Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 wraz z przyległym do nich terenem.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do siwz.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy zrealizować w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2014 r.