Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urzadzeń wielofunkcyjnych

Nr postępowania: ZP-361-9/13/G

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych

Termin składania ofert:

  • 2013-11-08 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2013-11-08 godz. 10:15

Opis postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego) fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy zrealizować w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.