Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji pomieszczeń biura podawczego i sali rozpraw nr I w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce

Nr postępowania: ZP-361-13/12/OI

Przedmiot postępowania:

  • Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji pomieszczeń biura podawczego i sali rozpraw nr I Sądu Rejonowego w Sokółce.

Termin składania ofert:

  • 2012-11-07 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2012-11-07 godz. 10:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji pomieszczeń biura podawczego i sali rozpraw nr I Sądu Rejonowego w Sokółce.
  2. W/w urządzenia i instalacje winne zapewniać możliwość schłodzenia oraz zapewnienia świeżego powietrza w pomieszczeniu.
  3. Wykonawca przed realizacją zamówienia zobowiązany jest przedstawić do uzgodnienia z Zamawiającym proponowane przez niego rozwiązanie w formie dokumentacji projektowej, uwzględniającej założenia Zamawiającego dla systemu klimatyzacji, wentylacji, ich zasilania i sterowania.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia okreslony został Specyfikacją techniczną, stanowiącą Załącznik nr 2 do siwz.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 14 grudnia 2012 r.