Dostawa wraz z montażem monitorów dla systemu CCTV

 • Drukuj

Nr postępowania: ZP213-15/11/OI

Przedmiot postępowania:

 • Dostawa wraz z montażem monitorów dla systemu CCTV

Termin składania ofert:

 • 2011-11-24 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2011-11-24 godz. 10:15

Opis postępowania:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z montażem monitorów dla systemu CCTV dla Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, w ilości 9 sztuk.
 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do siwz.
 3. Wykonawca w ramach oferty zobowiązuje się:
  • zaoferować przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, kompletny i przygotowany do eksploatacji - proponowane urządzenia systemu winne być wyprodukowane w 2011 r.,
  • zaoferować przedmiot zamówienia zapewniający bezpieczną i higieniczną pracę zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
  • uwzględnić akcesoria niezbędne do podłączenia, uruchomienia i sprawdzenia zaproponowanego sprzętu w miejscu użytkowania,
  • udzielić pełnej gwarancji producenta na proponowany sprzęt na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru z uwzględnieniem wymagań szczegółowych Zamawiającego wyszczególnionych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do siwz.

Termin wykonania:

 • do dnia 20 grudnia 2011 r.