Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Nr postępowania: ZP-213-10.11.A

Przedmiot postępowania:

  • Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2011-12-06 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2011-12-06 godz. 10:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku w zakresie przyjmowania, przemieszczania przesyłek pocztowych, w tym doręczeń wynikających z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą).
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do siwz.
  3. Szacunkowe ilości przewidywanych przesyłek i paczek w okresie świadczenia usługi wskazane są w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do siwz.
    • Ilość przesyłek i paczek jest szacunkowa i służy jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie gwarantuje w żaden sposób, że podane ilości zostaną zrealizowane w okresie trwania umowy i zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przesyłek danego rodzaju w każdym czasie.

Termin wykonania:

  • 12 miesięcy od daty podpisania umowy, nie wcześniej niż od 01.01.2012 r.