Konkurs na staż urzędniczy w SO w Białymstoku

W dniu 11 stycznia 2017 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku – Nr K-1012-1/17 (1 etat).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 31 stycznia 2017 r. (wtorek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia zamieszczane będą na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (Nr K-1012-1/17) w dniu 3 lutego 2017 r. przeprowadziła etap pierwszy konkursu, tj. selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu i ustaliła listę osób zakwalifikowanych do etapu drugiego konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności).

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do etapu drugiego konkursu załączone zostało poniżej.

Termin etapu drugiego konkursu wyznaczony został na 13 i 14 lutego 2017 r. (poniedziałek i wtorek). Początek o godz. 8:00. Szczegółowy harmonogram tego etapu załączony został poniżej. Miejsce: sala rozpraw nr II Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (I piętro, część B).

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (Nr K-1012-1/17) w dniach 13 i 14 lutego 2017 r. przeprowadziła etap drugi konkursu, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności i ustaliła listę osób zakwalifikowanych do etapu trzeciego konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej). Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do etapu trzeciego konkursu oraz harmonogram tego etapu załączone zostało poniżej.

Termin etapu trzeciego konkursu: 27 lutego 2017 r. (poniedziałek). Początek godz. 8:00.

Miejsce: sala klubowa Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (obok bufetu).

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (Nr K-1012-1/17) w dniu 27 lutego 2017 r. przeprowadziła etap trzeci konkursu (rozmowę kwalifikacyjną). W dniu 28 lutego 2017 r. wyniki konkursu przedstawione zostały Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 28 lutego 2017 r. opublikowała wyniki konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-1/17 (plik poniżej).