Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w SO w Białymstoku

W dniu 26 października 2016 r. Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosił konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku – Nr K-1012-14/16 (1 etat na zastępstwo). Termin składania dokumentów został określony na dzień 15 listopada 2016 r. (wtorek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Termin rozpoczęcia konkursu został określony na dzień 29 listopada 2016 r. (wtorek). Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 29 listopada 2016 r. pierwszego etapu konkursu (wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (testu oraz pracy pisemnej). Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz informacja o dokładnym terminie i miejscu jego przeprowadzenia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (tj. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku bialystok.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”).

W dniu 29 listopada 2016 r. Komisja Konkursowa przeprowadziła etap pierwszy konkursu (wstępną weryfikację zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) i ustaliła listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (informacja poniżej).

Termin etapu drugiego konkursu (testu i pracy pisemnej) ustalony został na dzień 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek), godz. 8:30.

Miejsce: siedziba Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 5 - sala konferencyjna im. Sędziego Antoniego Filcka (parter, sala Nr 150).

Osoby przystępujące do tego etapu konkursu proszone są o przybycie o godz. 8:15 oraz o posiadanie aktualnego dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy).

W dniu 12 grudnia 2016 r. Komisja Konkursowa przeprowadziła drugi etap konkursu (test i pracę pisemną). Do trzeciego etapu konkursu dopuszczeni zostali kandydaci, którzy dotychczas uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej (lista oraz wyniki poniżej).

Termin trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej) ustalony został na dzień 28 grudnia 2016 r. (środa), początek godz. 9:00.

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 – sala rozpraw Nr II (I piętro, część B).

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 28 grudnia 2016 r. przedstawił informację o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku – Nr K-1012-14/16 (załącznik poniżej).