Nabór na praktykę absolwencką

W dniu 6 grudnia 2018 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła nabór na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-18/18.

Termin na złożenie dokumentów: do dnia 18 grudnia 2018 r. (wtorek). W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte zostały w załączonym ogłoszeniu z dnia 6 grudnia 2018 r.

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-18/18 w dniu 4 stycznia 2019 r. przeprowadziła pierwszy etap naboru, tj. selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej). Zawiadomienie dotyczące drugiego etapu naboru załączone zostało poniżej.

Termin drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej) ustalony został na dzień 11 stycznia 2019 r. (piątek) - początek godz. 9.00. Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu).

W dniu 11 stycznia 2019 r. Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-18/18 przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną.

Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła wyniki naboru (informacja poniżej).