Konkurs na staż urzędniczy (Oddział Kadr)

W dniu 24 maja 2018 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (Oddział Kadr) - Nr K-1012-8/18 (1 etat). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 8 czerwca 2018 r. (piątek).

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Kandydatów prosimy również o dołączenie do dokumentacji składanej w odpowiedzi na ogłoszenie załączonego poniżej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych.

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Białymstoku - Nr K-1012-8/18 w dniu 13 czerwca 2018 r. przeprowadziła pierwszy etap konkursu (selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) i ustaliła listę osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, tj. praktycznego sprawdzianu umiejętności.

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zawierające również harmonogram tego etapu załączone zostało poniżej.

Termin i miejsce drugiego etapu konkursu - 21 czerwca 2018 r. (czwartek):

  • test z zakresu znajomości przepisów ustaw, o których mowa w punkcie VIII ogłoszenia Dyrektora SO w Białymstoku z dn. 24.05.2018 r. - początek godz. 8.00 (sala konferencyjna Nr C107-C110 Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - I piętro, część C budynku Sądu),
  • praktyczny sprawdzian umiejętności - początek godz. 9.15 (sala konferencyjna Nr C101 Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - I piętro, część C budynku Sądu).

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Białymstoku - Nr K-1012-8/18 w dniu 21 czerwca 2018 r. przeprowadziła drugi etap konkursu, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej). Zawiadomienie dotyczące trzeciego etapu konkursu załączone zostało poniżej.

Termin trzeciego etapu konkursu ustalony został na dzień:  29 czerwca 2018 r. (piątek) - początek godz. 8.00.

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu).

W dniu 29 czerwca 2018 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Białymstoku - Nr K-1012-8/18 przeprowadziła trzeci etap konkursu (rozmowę kwalifikacyjną).

W dniu 3 lipca 2018 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła wyniki konkursu (informacja poniżej).