Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku

W dniu 4 października 2017 r. Pan Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosił konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku  – Nr K-1012-21/17 (3 etaty).

Termin składania dokumentów został określony na dzień 26 października 2017 r. (czwartek).

Sposób i tryb przeprowadzania oraz przebieg egzaminu konkursowego na stanowisko aplikanta kuratorskiego określa Regulamin (w załączeniu), a szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

W związku z ogłoszeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 4 października 2017 roku w sprawie egzaminu konkursowego na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz stosownie do § 7 ust. 1 Zarządzenia Nr A-0220-49/17 Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 4 października 2017 roku w sprawie regulaminu przeprowadzenia egzaminu konkursowego na stanowisko aplikanta kuratorskiego, uprzejmie przedstawiam listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (części pisemnej) – do pobrania poniżej.

W związku z ogłoszeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 4 października 2017 roku w sprawie egzaminu konkursowego na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz stosownie do § 10 i § 11 Zarządzenia Nr A-0220-49/17 Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 4 października 2017 roku w sprawie regulaminu przeprowadzenia egzaminu konkursowego na stanowisko aplikanta kuratorskiego, uprzejmie przedstawiam wyniki drugiego etapu konkursu (części pisemnej) przeprowadzonego dnia 14 listopada 2017 r. wraz z listą kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (części ustnej) - do pobrania poniżej.

W związku z ogłoszeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 4 października 2017 roku w sprawie egzaminu konkursowego na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz stosownie do § 18 Zarządzenia Nr A-0220-49/17 Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 4 października 2017 roku w sprawie regulaminu przeprowadzenia egzaminu konkursowego na stanowisko aplikanta kuratorskiego, uprzejmie przedstawiam kolejność kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku aplikanta kuratorskiego na liście wyników.