Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku

W dniu 4 października 2017 r. Pan Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosił konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku  – Nr K-1012-21/17 (3 etaty).

Termin składania dokumentów został określony na dzień 26 października 2017 r. (czwartek).

Sposób i tryb przeprowadzania oraz przebieg egzaminu konkursowego na stanowisko aplikanta kuratorskiego określa Regulamin (w załączeniu), a szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.