Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w SO w Białymstoku - Nr K-1012-2/20

W dniu 20 stycznia 2020 r. Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-2/20 (1 etat). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 6 lutego 2020 r. (czwartek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.W dniu 20 lutego 2020 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-2/20 przeprowadziła pierwszy etap konkursu (wstępną weryfikację zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (testu i pracy pisemnej).

W dniu 20 lutego 2020 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-2/20 przeprowadziła pierwszy etap konkursu (wstępną weryfikację zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (testu i pracy pisemnej).

Termin drugiego etapu konkursu został ustalony na dzień 2 marca 2020 r. (poniedziałek). Początek godz. 9.00. Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C107-C-110 - I piętro, część C budynku Sądu). Kandydaci przystępujący do drugiego etapu konkursu proszeni są o posiadanie dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu). Zawiadomienie zawierające listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz informację o terminie i miejscu tego etapu załączone zostało poniżej

W dniu 2 marca 2020 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-2/20 przeprowadziła drugi etap konkursu (test i pracę pisemną) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej).

Termin trzeciego etapu konkursu został ustalony na dzień 19 marca 2020 r. (czwartek). Początek godz. 9.00. Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu).

Lista osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (wraz z informacją o jego terminie, miejscu i harmonogramie) oraz wyniki drugiego etapu (w formie zakodowanej) zamieszczone zostały poniżej.

W dniu 13 marca 2020 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Białymstoku, w związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-Cov-2, mając na uwadze bezpieczeństwo kandydatów i pracowników, do odwołania zawiesił konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-2/20.
W związku z powyższym zaplanowany na dzień 19 marca 2020 r. trzeci etap konkursu nie odbędzie się.
Informacja o kontynuacji konkursu oraz terminie i miejscu przeprowadzenia trzeciego etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku, co najmniej z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Poniżej informacja Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 13 marca 2020 r.

W dniu 21 maja 2020 r. podjęta została decyzja o kontynuacji konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-2/20, zawieszonego w dniu 13 marca 2020 r. w związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-Cov-2.

W związku z powyższym etap trzeci konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) zostanie przeprowadzony w dniu 29 maja 2020 r. (piątek) w siedzibie Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala C101 - I piętro, część C budynku Sądu). Początek godz. 9.00.

Szczegółowy harmonogram tego etapu (zawierający osobną godzinę rozpoczęcia dla każdego z kandydatów) zamieszczony został w załączonym poniżej zawiadomieniu z dnia 21 maja 2020 r.".