Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego