Proces o ochronę dóbr osobistych przeciwko skarbowi państwa – wojewodzie podlaskiemu

W Sądzie Okręgowym w Białymstoku zawisła sprawa przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Podlaskiemu o ochronę dóbr osobistych (tj. prawa do życia w rodzinie i tożsamości), naruszonych działaniem personelu Szpitala św. Ducha w Łomży.

Powództwo zostało wytoczone przez siostry bliźniaczki, które po urodzeniu w grudniu 1950 roku zostały rozdzielone w następstwie zaniedbań personelu szpitala; w efekcie jedna z sióstr nie trafiła do swojej biologicznej rodziny, zaś jej matce została oddana inna dziewczynka. Po stronie powodowej występują zarówno te dwie zamienione osoby, które domagają się kwot po 500.000 złotych, jak i ich rodzeństwo, które żąda kwot po 250.000 złotych.

Powodowie wskazują, że o rzeczywistym pochodzeniu powzięli wiadomość po przeprowadzeniu badań genetycznych, przy czym siostry bliźniaczki przez większą część życia nie wiedziały o swoim istnieniu i wychowywały się osobno. Zdaniem powodów – z uwagi na ich wiek oraz na to, że każdy ma już swoją własna rodzinę – nie będzie można nadrobić straconych lat. Z tych względów powodowie dochodzoną kwotę zadośćuczynienia uważają za adekwatną.

Termin rozprawy wyznaczono na 31 stycznia 2013 r., godz. 10:30. (Sygn. akt I C 1572/12).