Komunikaty Zespołu Prasowego

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Pierwszy dozór elektroniczny w Białymstoku

Dnia 6 lipca 2010 r Sąd Okręgowy w Białymstoku udzielił pierwszego zezwolenia na odbycie bezwzględnej kary 6 miesięcy pozbawienia wolności, poza zakładem karnym, w systemie dozoru elektronicznego. Skazany za przestępstwo prowadzenia roweru w stanie nietrzeźwości i naruszenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i rowerów przez okres 6 miesięcy będzie miał obowiązek pozostawania w swoim domu. Zakaz opuszczania mieszkania nie jest jednak bezwzględny, ponieważ skazany będzie miał możliwość wykonywania pracy oraz zapewnioną swobodę praktyk religijnych we wskazanym przez sąd zakresie. Kontrolę miejsca jego przebywania zapewni nałożony na jego nogę nadajnik oraz zainstalowane w jego mieszkaniu urządzenie monitorujące. W opinii Sądu Okręgowego okoliczności sprawy uzasadniają pogląd, że nie ma potrzeby osadzania tego skazanego w zakładzie karnym. Dlatego też zasadne jest wyrażenie zgody na odbywanie przez niego kary w systemie dozoru elektronicznego.    

         Postanowienie jest wprawdzie nieprawomocne, jednak wobec braku sprzeciwu prokuratora na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, będzie wykonane niezwłocznie.

Wniosek o orzeczenie pierwszego dozoru elektronicznego w Białymstoku

W dniu 6 maja 2010 roku skazany na karę bezwzględną sześciu miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo prowadzenia roweru w stanie nietrzeźwości i naruszenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i rowerów złożył wniosek o odbycie kary w warunkach dozoru elektronicznego. Wniosek ten zostanie rozpoznany na posiedzeniu w Sądzie Okręgowym w Białymstoku w dniu 6 lipca 2010 roku, godzina 10:00, sala nr XII.

Akt oskarżenia w sprawie zdarzenia w Suchowoli

Do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Adrianowi H.

Prokurator zarzucił mu, że w nocy z 19 na 20 marca 2010 roku w Suchowoli, przytrzymując Tomasza Z. za ubranie, co najmniej trzykrotnie uderzył jego głową o piec kaflowy, na skutek czego powstały na głowie ciężkie obrażenia skutkujące śmiercią. Oskarżony został w dniu 20 marca 2010 roku zatrzymany. W chwili obecnej przebywa w Areszcie Śledczym w Białymstoku.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 84/10.

Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa

Do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął  akt oskarżenia przeciwko  Grzegorzowi Stefanowi T., który 24 listopada 2009 roku w Białymstoku w piwnicy bloku zabił swojego pracodawcę - właściciela firmy budowlanej. Zadawał mu ciosy metalową łapką w głowę, kark i szyję, które spowodowały jego zgon. W celu zatarcia śladów usiłował spalić zwłoki nieżyjącego już mężczyzny. Następnie, będąc pod wpływem alkoholu, wsiadł za kierownicę samochodu swojego pracodawcy.

Oskarżony jest w chwili obecnej  tymczasowo aresztowany.

Prokurator, na rzecz pokrzywdzonej - żony zmarłego, wniósł pozew adhezyjny, domagając się 300.000 złotych tytułem częściowego naprawienia szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 72/10.