Komunikaty Zespołu Prasowego

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Jagiellonia domaga się od trenera zwrotu premii za awans do Ekstraklasy w sezonie 2006/2007

W dniu 21.03.2011 r. wpłynął do Sądu Okręgowego w Białymstoku pozew Jagiellonii Białystok Sportowej Spółki Akcyjnej skierowany przeciwko trenerowi Jagiellonii o zwrot premii za awans do Ekstraklasy w sezonie 2006/2007.

Czytaj więcej...

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne lekarzy weterynarii, wykonujących czynności w ramach umów zlecenia

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku zakwestionował decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lekarzy weterynarii, wykonujących czynności w ramach umów zlecenia.

Czytaj więcej...

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Akcja prowadzona będzie w dniach 21-26 lutego 2011 r. To jedna z form zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Czytaj więcej...

Apelacje w sprawie dotyczącej przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

W dniu 4 stycznia 2011 r. do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęły apelacje prokuratora, pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej Iwony K. oraz obrońcy oskarżonego Johanna S. V. od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 2 listopada 2010 roku.

Czytaj więcej...