Komunikaty Zespołu Prasowego

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Akt oskarżenia w sprawie udzielania małoletnim heroiny

W dniu 12 września 2011 r. do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Markowi F., Arturowi S. i Tomaszowi T., którzy między innymi udzielali różnym osobom, w tym i małoletnim, środków odurzających w postaci heroiny na terenie gminy Boćki. Przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 lat do 15 lat.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie katastrofy budowlanej na terenie Galerii Alfa w Białymstoku

W dniu 2 września 2011 r.  Sąd Okręgowy przesłuchał trzech świadków: dyrektora budowy UNIBEP S.A. z Bielska Podlaskiego oraz dwóch pracowników podwykonawcy firmy Jarbud.

Sprawę odroczono na kolejne terminy rozpraw w dniach: 17 października i 18 października 2011 roku. Sąd zaplanował przesłuchanie kolejnych świadków - pracowników z obu firm.

Komunikat w sprawie napaści na funkcjonariuszy policji podczas kontroli drogowej w dniu 17 listopada 2010 roku w Rudzie

W dniu 13 września 2011 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku rozpozna apelacje obrońcy oskarżonego Józefa B. oraz prokuratora wniesione od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 22 marca 2011 roku wydanego w sprawie III K 4/11. Sprawa została zarejestrowana pod numerem VIII Ka 412/11.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie wypadku drogowego w dniu 6 września 2010 roku w Pajewie

W dniu 31 sierpnia 2011 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku przedłużył stosowanie wobec Martinsa K. tymczasowego aresztowania do dnia 06 listopada 2011 roku.

Czytaj więcej...