Komunikaty Zespołu Prasowego

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia apelacji w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych w spółdzielni mleczarskiej w Mońkach

W dniu 21 listopada 2011 roku w sprawie VIII Ka 564/11 Sąd Okręgowy w Białymstoku rozpoznał apelacje: prokuratora i obrońcy oskarżonych Stanisława J. i Mirosława J. wniesione od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 30 maja 2011 roku wydanego w sprawie III K 401/09.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie rozpoznania apelacji w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych w spółdzielni mleczarskiej w Mońkach

W dniu 14 listopada 2011 roku o godz. 10:30 Sąd Okręgowy w Białymstoku rozpozna apelacje: prokuratora i obrońcy oskarżonych Stanisława J. i Mirosława J. wniesione od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 30 maja 2011 roku wydanego w sprawie III K 401/09.

Sprawa została zarejestrowana pod numerem VIII Ka 564/11.

Czytaj więcej...

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie pogryzienia małoletniej przez psa

W dniu 3 listopada 2011 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie VIII Ka 603/11 po rozpoznaniu apelacji obrońcy oskarżonego utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku, uznając apelację za oczywiście bezzasadną.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie zabójstwa

W dniu 2 listopada 2011 r. do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi K. Prokurator zarzucił podsądnemu m. in., że w okresie od co najmniej 24 czerwca 2004 r. do 10 sierpnia 2004 r. w Grabówce dokonał zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem pokrzywdzonej w ten sposób, że co najmniej dwukrotnie wprowadził do pokarmu rtęć w celu jej spożycia przez pokrzywdzoną, która w wyniku tego doznała przewlekłego zatrucia rtęcią, co doprowadziło do uszkodzenia narządów, a w efekcie do zawału mięśnia sercowego skutkującego śmiercią pokrzywdzonej.

Czytaj więcej...