Informacja dla osób zainteresowanych objęciem funkcji biegłego sądowego

Uprzejmie informuję, iż w związku z rosnącą ilością spraw, w których zachodzi potrzeba powoływania biegłych sądowych – specjalistów z zakresu nauk medycznych chcielibyśmy podjąć współpracę z lekarzami następujących specjalizacji: psychiatrii, urologii, hematologii, nefrologii, proktologii, chirurgii szczękowej, foniatrii, ginekologii, kardiologii, medycyny pracy, medycyny sądowej, okulistyki, reumatologii, rehabilitacji, audiologii, pulmonologii, alergologii, dermatologii, endokrynologii, laryngologii, onkologii, neurologii, ortopedii i traumatologii, chirurgii, neurochirurgii, chorób zakaźnych, kardiochirurgii, seksuologii, chirurgii plastycznej, diabetologii, gastrologii, pediatrii, psychiatrii dziecięcej, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej, nefrologii dziecięcej, laryngologii dziecięcej, alergologii dziecięcej oraz specjalistami z zakresu toksykologii i chemii sądowej.

Poszukujemy ponadto specjalistów z innych dziedzin, w szczególności z zakresu: pedagogiki, psychologii, psychologii dziecięcej, geodezji, budownictwa, budownictwa drogowo - mostowego, budownictwa i kosztorysowania, ciepłownictwa, technologii drewna, szacowania i wyceny nieruchomości, rachunkowości, krawiectwa, techniki samochodowej i ruchu drogowego, rekonstrukcji wypadków, pomiaru prędkości pojazdów, mechanizacji rolnictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy, grafologii, materiałoznawstwa (różnych materiałów np. metali i drewna), poligrafii, języka migowego.

Osoby chętne do objęcia funkcji biegłego sądowego oraz spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U.2005.15.133), w tym:

  1. korzystające z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. mające ukończone 25 lat życia,
  3. posiadające teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej dziedzinie,
  4. dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
  5. które wyrażą zgodę na ustanowienie biegłym

mogą składać wnioski do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej -Curie 1, 15-950 Białystok.

Bliższe informacje o wymaganych dokumentach znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku, bądź pod numerem telefonu 85-74-59-255.