Informacja o wyroku w sprawie o sygn. akt III K 84/15 –oskarżonej o oszustwo

W dniu 24 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał wyrok w sprawie o sygn. akt III K 84/15 dotyczącej Edyty M. oskarżonej o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Oskarżonej zarzucono, że w okresie od nieustalonego dnia lipca 2011 roku do dnia 24 sierpnia 2012 roku w Sokółce i Białymstoku w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podając się za wróżkę i znachorkę, posiadającą nadprzyrodzone właściwości, za pomocą wprowadzenia w błąd Aliny M. co do możliwości oddziaływania na jej dzieci, to jest wzbudzając u pokrzywdzonej przeświadczenie, że jej dzieciom grozi niebezpieczeństwo w postaci chorób i że jest w stanie uchronić je przed chorobami, w tym nowotworowymi, skłoniła ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie około 550 000 zł, stanowiące mienie znacznej wartości na szkodę Aliny i Jerzego M.

Sąd Okręgowy uznał oskarżoną Edytę M. za winną popełnienia zarzucanego czynu i wymierzył jej karę 2 lat pozbawienia wolności. Oskarżona została także zobowiązana do naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych kwoty 550.000 zł.

Wyrok nie jest prawomocny.