Obwieszczenie o zwolnieniu jednego stanowiska sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 lutego 2016 roku Pan Minister Sprawiedliwości obwieścił o zwolnieniu stanowiska sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku. 

Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Polskim z dnia 9 lutego 2016 roku pod poz. 113. Planowane jest obsadzenie tego stanowiska sędziego w szeroko rozumianym pionie cywilnym tutejszego Sądu (wydział cywilny, gospodarczy, pracy i ubezpieczeń społecznych).