Zmarła Pani Sędzia Bożenna Elżbieta Łuszczewska-Fedyk

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.12.2015 zmarła Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku w stanie spoczynku Bożenna Elżbieta Łuszczewska-Fedyk.

Podczas wieloletniej służby Pani Sędzia orzekała w sądach okręgu białostockiego. Początkowo tj. od dnia 18.09.1965 w Sądzie Powiatowym w Białymstoku. W tutejszym Sądzie pracowała od 01.03.1982r. pełniąc następnie szereg funkcji w tym: Wizytatora ds. Rodzinnych i Nieletnich, jak też Wiceprezesa Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku (od 01.01.1999 r. Sądu Okręgowego). W dniu 01.02.1999r. Pani Sędzia przeszła w stan spoczynku.

Pracownicy Sądu Okręgowego w Białymstoku przekazują wyrazy głębokiego współczucia rodzinie Pani Sędzi.