Odroczenie publikacji orzeczenia w sprawie białostockich policjantów

Do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęły apelacje obrońców oskarżonych i prokuratora od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 4 listopada 2009 roku.

Sąd Rejonowy skazał białostockich funkcjonariuszy policji - Jacka Michała R. na karę 2 lat pozbawienia wolności, uznając że przekroczył swoje uprawnienia i nieumyślnie spowodował śmierć mężczyzny oraz  Dariusza P. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień i narażenie cudzoziemca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. Wymierzone kary zostały zawieszone odpowiednio na 4 i 3 lata.

 

Sprawa dotyczy zajścia w grudniu 2007 roku, kiedy to jeden z policjantów po wcześniejszych próbach porozumienia się z mężczyzną, wpuścił gaz przez uchyloną szybę w źle zaparkowanym samochodzie. Gdy cudzoziemiec wyszedł z auta, policjanci ponownie użyli gazu i próbowali go obezwładnić. Leżący na ziemi mężczyzna zasłabł i stracił przytomność. Pomimo reanimacji zmarł.

Obrońcy oskarżonych wnosili o uniewinnienie lub uchylenie wyroków i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, a prokurator wnosił o orzeczenie dodatkowo kar grzywien i zakazów wykonywania zawodu policjanta.

Sąd Okręgowy rozpoznał sprawę w dniu 2 marca 2010 roku. Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy odroczył wydanie wyroku do dnia 9 marca 2010 roku godz. 14.15 s. I.