Wykonanie robót remontowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku

  • Drukuj

Nr postępowania: ZP-361-2/19

Przedmiot postępowania:

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe:

1) Część 1 - Odnowienie ścian i sufitów holu I piętra i głównej klatki schodowej od I piętra do parteru w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1;

2) Część 2 - Remont wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 oraz przy ul. Gen. J. Bema 11 w Białymstoku;

3) Część 3 - Remont schodów w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowkiej-Curie 1.

Termin składania ofert:

  • 2019-04-25 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2019-04-25 godz. 10:15

Opis postępowania:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z rysunkami, stanowiący odpowiednio Załącznik nr 1a do SIWZ, Załącznik nr 1b do SIWZ i Załącznik nr 1c do SIWZ oraz Wzór umowy, stanowiący odpowiednio Załącznik nr 6a do SIWZ, Załącznik nr 6b do SIWZ i Załącznik nr 6c do SIWZ.

Termin wykonania:

1. Część 1 - Przedmiot umowy należy zrealizować nie później niż:

1) wykonanie remontu holu I piętra w terminie max 30 dni od daty podpisania umowy,

2) wykonanie pozostałych robót remontowych w terminie max 90 dni od daty podpisania umowy.

2. Część 2 - Przedmiot umowy należy zrealizować nie później niż w terminie max 60 dni od daty podpisania umowy.

3. Część 3 - Przedmiot umowy należy zrealizować nie później niż w terminie max 180 dni od daty podpisania umowy.