Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  • Drukuj

W załącznikach znajdą Państwo bazy teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim – w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023.