Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  • Drukuj

W załącznikach znajdą Państwo bazę danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego, udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie – w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022.