Oddział Inwestycyjny

Kierownik Oddziału – Anatol Pilipiuk

Telefon: 85 7459 374
Pokój: C6

Zastępca Kierownika Oddziału

Telefon: 85 7459 303
Pokój: C7

Oddział Inwestycyjny

Telefon: 85 7459 303
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Oddziału Inwestycyjnego należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z działalnością inwestycyjno-remontową (remonty obiektów, inwestycje budowlane, pozostałe zakupy inwestycyjne);
 2. przygotowywanie dokumentacji oraz udział w procedurach zamówień publicznych w zakresie prowadzonych zadań;
 3. współpraca z Oddziałem Gospodarczym w zakresie spraw związanych z eksploatacją, bieżącymi naprawami i konserwacją obiektu Sądu;
 4. przygotowywanie dokumentacji prawnej i projektowo - kosztorysowej dla inwestycji i remontów poprzez:
  1. zapewnienie uzyskania lokalizacji,
  2. przygotowanie projektów umów o prace projektowe,
  3. zapewnienie terminowego przygotowania dokumentacji projektowej oraz umów dotyczących robót budowlanych,
  4. opiniowanie założeń techniczno-ekonomicznych;
 5. sporządzanie rozliczeń finansowych zadań, ewidencjonowanie i sprawozdawczość poprzez:
  1. uzgadnianie z Oddziałem Finansowym wniosków w sprawie zapewnienia środków na planowane usługi i roboty,
  2. współdziałanie z Oddziałem Finansowym, Informatycznym i Gospodarczym w zakresie rozliczania i sporządzania sprawozdań z wykonanych zadań,
  3. sporządzanie rozliczeń, sprawozdań z prowadzonych zadań inwestycyjnych, remontowych i zakupów inwestycyjnych;
 6. przygotowywanie rocznych planów inwestycji i remontów oraz sprawozdań z ich realizacji w ramach budżetu, a także wymaganych planów wieloletnich w tym zakresie;
 7. udział w przeglądach obiektów sądowych Sądu Okręgowego;
 8. nadzór nad planem budżetowym w zakresie inwestycyjno -remontowym;
 9. opracowywanie materiałów do projektu planów wydatków Sądu w zakresie prowadzonych spraw.