Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

  • Drukuj

W 2017 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęła jedna petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych dotyczących tematyki kredytów „walutowych” Żądanie zawarte w  petycji zostało uwzględnione.

Informacja zamieszczona na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz. U. 2014.1195 ze zm.).