Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku (docelowo na stanowisko audytora wewnętrznego) K-110-2/22

Link do ogłoszenia.