Nabór na praktykę absolwencką w SO w Białymstoku - Nr K-102-1/22

W dniu 20 stycznia 2022 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła nabór na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-1/22.


Termin na złożenie dokumentów: 10 lutego 2022 r. (czwartek).
W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte zostały w załączonym ogłoszeniu z dnia 20 stycznia 2022 r.

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-1/22 w dniu 25 lutego 2022 r. przeprowadziła pierwszy etap naboru, tj., selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej). Zawiadomienie dotyczące drugiego etapu naboru załączone zostało poniżej.

Termin drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej) ustalony został na dzień 7 marca 2022 r. (poniedziałek) - początek godz. 12.30.
Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu).

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-1/22  - w dniu 7 marca 2022 r. przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną i przedstawiła wyniki Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Dyrektor w dniu 8 marca 2022 r.  przedstawiła informację o wynikach naboru (informacja załączona poniżej).