Nabór na praktykę absolwencką w SO w Białymstoku - Nr K-102-19/21

W dniu 29 września 2021 r. Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła nabór na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-19/21.

Termin na złożenie dokumentów: 12 października 2021 r. (wtorek).
W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte zostały w załączonym ogłoszeniu z dnia 29 września 2021 r.