Konkurs na staż urzędniczy w SO w Białymstoku - Nr K-1012-4/21

W dniu 15 lutego 2021 r. Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosił konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-4/21 (2 etaty).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 5 marca 2021 r. (piątek).
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku